มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคร้ายใกล้ตัว

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือมะเร็งชนิดหนึ่งที่มีความรุนแรง ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองควรที่จะต้องใส่ใจ และให้ความสำคัญ โดยการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองอยู่เสมอ และถ้าหากพบเจอสิ่งผิดปกติภายในร่างกาย ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้ารักษาให้ทันท่วงที

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคร้ายชนิดหนึ่งที่เป็นการเกิดขึ้นมาของ เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นที่ต่อมน้ำเหลือง หรือมีการกระจายความผิดปกติต่าง ๆ ไปยังโครงสร้างต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย ซึ่งระบบน้ำเหลืองถือเป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะเป็นระบบที่จะสร้างภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วย อวัยวะน้ำเหลือง ได้แก่ ม้าม และไขกระดูก ซึ่งภายในอวัยวะเหล่านี้จะเต็มไปด้วยน้ำเหลือง หน้าที่หลักคือการลำเลียงสารอาหาร และเซลล์เม็ดเลือดขาวไปหล่อเลี้ยงอวัยะภายในร่างกาย และเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาดมีอาการผิดปกติ ก็จะทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขึ้นมานั่นเอง

สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ในปัจจุบันยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่า เพราะเหตุใดถึงทำให้ร่างกายมนุษย์เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และได้คาดการณ์เอาไว้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

  • ปัจจัยทางเคมีวัตถุทางเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น สารเคมีปราบศัตรูพืช น้ำยาย้อมผม เป็นต้น
  • ปัจจัยทางภูมิคุ้มกันผู้ที่มีสมรรถภาพภูมิคุ้มกันโรคลดลง เช่น โรคเอดส์ การปลูกถ่ายอวัยวะ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น
  • ปัจจัยทางพันธุกรรมการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น มีความชัดเจนที่เกิดมาจากกรรมพันธุ์ทางครอบครัว เช่น พี่น้องอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตามลำดับ หรือเป็นพร้อมกัน
  • สาเหตุจากไวรัสการติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัส HIV เป็นต้น

วิธีการตรวจหามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

หลังจากที่ผู้ป่วยมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกาย ควรต้องรับเข้ารับคำปรึกษา และตรวจให้ละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะทำการซักประวัติคนไข้ และรวมไปถึงตรวจร่างกาย ภายใน อย่างละเอียด และรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีภาวะที่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองไปตรวจทางพิษวิทยา โดยวิธีการรักษาเบื้องต้นที่มักจะนำเอามารักษาคนไข้ก็คือ การให้ยาเคมีบำบัด และถ้าหากผู้ป่วยมีตัวโรคที่มีความรุนแรงขึ้น ก็จะทำการฉายแสงจากภายนอก ตามลำดับ

วิธีการดูแลเบื้องต้นให้ห่างไกลจาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือให้พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยที่ควรจะเน้นไปที่อาหารที่มอบพลังงานให้แก่ร่างกายเยอะ ๆ และที่สำคัญคือออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย เพราะถ้าหากร่างกายแข็งแรง ก็จะทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้นั่นเอง