7 อันดับโรคประจำตัวที่เสี่ยง เสี่ยชีวิตง่าย หากติดเชื่อ COVID-19

เชื้อไวรัสสายพันธุ์ โรคร้ายแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่คร่าชีวิตคนไปมากมายโคโรนาคืออะไร ไวรัสสายพันธุ์ โคโรนา เป็นกลุ่มของไวรัสชนิดหนึ่ง ที่ที่สามารถทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ซึ่งไวรัสตัวดังกล่าวจะมีด้วยกันหลายสายพันธุ์ โดยที่ในปัจจุบันก็ได้มีการกลายพันธุ์ในแต่ละพื้นที่มากมาย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย ๆ เป็นหวัดธรรมดา แต่ในบางสายพันธุ์มีความรุนแรงที่สามารถก่อให้การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

อาการทั่วไปที่สามารถพบเจอได้เป็นปกติสำหรับโควิด – 19 นั่นก็คือ อาการไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น โดยที่จะมีอาการข้างเคียงที่มีโอกาสพบเจอได้ก็คือ ปวดเมื่อย คัดจมูก ท้องเสีย ตาแดง ซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลที่จะแสดงอาการไหนออกมา ซึ่งอาการจะค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาในการดูแลรักษา โดยที่ในปัจจุบันก็ยังคงไม่มียาชนิดไหนที่สามารถรักษาไวรัสชนิดนี้ได้ มีแต่เพียงวิธีการป้องกัน ที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามการกายพันธุ์ของโควิด – 19 ในแต่ละพื้นที่

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และอาจทำให้อาการหนักกว่าคนปกติ คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยจากข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูล 7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 จากโรคต่อไปนี้

7 อันดับโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงผู้เสียชีวิตจาก “โควิด-19”

  • โรคความดันโลหิตสูง 73%
  • โรคเบาหวาน 55%
  • โรคไขมันในเลือดสูง 30%
  • โรคไตเรื้อรัง 17%
  • โรคหัวใจ 13%
  • โรคอ้วน 8%
  • โรคปอด 8%

ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงโควิด-19

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เพราะมีโอกาสเจอผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรักษาหรือให้เคมีบำบัด ควรไปพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น เบาหวาน อ้วน หัวใจ ตับ ไตเรื้อรัง ปอดและทางเดินหายใจ และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อให้แพทย์พิจารณาและให้ยาเฉพาะโรคเป็นรายบุคคลไป

นอกจากนี้ควรดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ งดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เว้นแต่แพทย์นัดการติดตามอาการ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ และผ่อนคลายสมองและจิตใจด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบ ดูหนัง ฟังเพลง ทำอาหาร วาดรูป และงานอดิเรกอื่น ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อทั้งสภาพจิตใจ และร่างกาย