เทคโนโลยีเลเซอร์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านต่างๆมากมายมีการพัฒนาไปอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีด้านยานยนต์, เทคโนโลยีด้านอวกาศ, เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ฯลฯ และมีเทคโนโลยีอีกด้านที่มีความน่าสนใจและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนั้นก็คือ เทคโนโลยีเลเซอร์ โดยที่เทคโนโลยีแสงเลเซอร์นี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดบ้างนั้นลองอ่านที่บทความนี้ได้เลย

เลเซอร์ คืออะไร?

คำว่า เลเซอร์ (Laser) ย่อมาจาก light amplification by stimulated emission of radiation คือ การเพิ่มปริมาณของคลื่นแสงโดยมีการกระตุ้นให้ปล่อยคลื่นแสงนั้นออกมา โดยที่แสงเลเซอร์นั้นจะมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และการออกแบบการใช้งาน ส่วนมากแสงเลเซอร์จะมีลำแสงขนาดเล็ก มีความเบี่ยงเบนน้อย และยังสามารถทำการระบุความยาวคลื่นได้โดยง่าย โดยสังเกตได้จากสีของเลเซอร์ หากมันอยู่ในสเป็กตรัมที่เราสามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่า

ประโยชน์ของเทคโนโลยีเลเซอร์ในด้านต่างๆ

ด้านการแพทย์

ในทางการแพทย์ได้นำเอาเลเซอร์มาใช้เป็นเทคโนโลยีในการผ่าตัดมากขึ้น เพราะว่าทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง มีผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดที่น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเดิม และยังสามารถทำการผ่าตัดในบริเวณจุดเล็กๆได้ดีอีกด้วย เช่น การผ่าตัดเส้นประสาท ดวงตา สมอง เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดมีดังนี้

  • ไม่ต้องทำการเปิดแผลการผ่าตัดให้มีขนาดใหญ่
  • คนไข้ที่มารับการผ่าตัดแบบเลเซอร์จะเสียเลือดน้อย
  • กระทบกระเทือนบริเวณของเส้นประสาทน้อย
  • ผลข้างเคียงต่ำกว่าการผ่าตัดแบบเดิม
  • คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

ด้านการทหาร

ทางด้านการทหารนั้นแสงเลเซอร์ถูกนำมาใช้ในการชี้เป้าให้กับจรวดนำวิถี เพื่อให้ประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสียหายในการโจมตีแก่บริเวณข้างเคียงได้

ด้านดาราศาสตร์

การใช้แสงเลเซอร์ทางด้านดาราศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจความแปรปรวนของสภาพอากาศได้อย่างดี สามารถช่วยให้กล้องโทรทัศน์ปรับโฟกัสได้ดีขึ้น ส่งผลให้การดูดาวบนท้องฟ้ามีความชัดเจนมากขึ้น

ด้านโทรคมนาคม

ประโยชน์ของเลเซอร์ในด้านโทรคมนาคม ได้นำเอามาใช้ทางด้านการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยทำการส่งสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง การส่งข้อมูลข่าวสารที่มีจำนวนมากจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนใดๆ และใยแก้วนำแสง 1 เส้น มีความสามารถในการบรรจุคู่สายได้นับพันคู่

ด้านอุตสาหกรรม

สำหรับทางด้านอุตสาหกรรมนั้น แสงเลเซอร์นำมาใช้ในการ เชื่อม เจาะ และตัดชิ้นงาน ที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำสูง อย่างเช่น อุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเลเซอร์จะมีความสำคัญมากในกระบวนการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเลเซอร์มีความสำคัญในด้านต่างๆมากมาย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่แน่ในอนาคตเราอาจได้เห็นการใช้เลเซอร์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นก็อาจเป็นไปได้