การซ่อมผนังร้าว ควรเรียกช่าง หรือซ่อมเอง?

ปัญหาในเรื่องของผนังบ้านมีรอยแตกร้าวเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องได้พบเจอ หากคุณเป็นคนที่รักการดูแลบ้านเป็นชีวิตจิตใจมาเจอปัญหานี้ก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่เราควรรู้คือ ปัญหาผนังร้าวแบบไหนที่เราสามารถซ่อมแซมเองได้ และแบบไหนที่เราจะต้องเรียกช่างมาดู ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยของเรานั่นเอง

สาเหตุของการเกิดผนังร้าว

สาเหตุที่ทำให้ผนังมีรอยร้าวนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสาเหตุ เช่น การผสมปูนไม่ได้สัดส่วน, ปูนไม่ได้มาตรฐาน, ทำการการต่อเติมอาคารหรือบ้านผิดวิธี, รอยร้าวจากความชื้น, รอยร้าวที่เกิดจากรากของต้นไม้มีการเติบโตข้างๆผนัง เป็นต้น

ผนังร้าวแบบไหนที่เราสามารถซ่อมเองได้

รอยร้าวของผนังที่เราสามารถแก้ไขเองได้ จะเป็นรอยร้าวที่มีสาเหตุมาจากช่างทำงานไม่เรียบร้อย ได้แก่ รอยร้าวแตกลายงา และรอยร้าวในลักษณะกระเทาะเป็นรูที่ไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งรอยร้าวในลักษณะดังกล่าว ไม่มีผลเสียหายต่อโครงสร้างของตัวอาคารแต่อย่างใด

การซ่อมผนังร้าวด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ได้แก่ ลูกกลิ้ง, ค้อน, กระดาษทรายเบอร์ 2, แป้งโป๊วผนังแบบสำเร็จรูป, ไขควงปากแบน, แปรงทาสี, สีทาผนัง, สีรองพื้นปูนเก่า, สีทารองพื้น, เกรียงปากแบน

ผนังแตกร้าวในลักษณะกระเทาะเป็นรูๆ

  • ให้คุณใช้แป้งโป๊วปิดรู แล้วใช้เกรียงปากแบนปาดแต่งให้เรียบไปกับผนังเดิม ปล่อยให้แห้ง
  • ใช้กระดาษทรายขัดผนังให้เรียบ
  • ทำการทาสีรองพื้นทับ ถ้าผนังมีความเก่ามากต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าซะก่อน
  • ขั้นตอนสุดท้าย ให้ทาสีผนังสีเดิม หรือสีใหม่ก็ได้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ผนังแตกร้าวลายงา

  • ให้คุณใช้ค้อนและไขควงปากแบนทำการตอกแซะผนังตามรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น เพราะว่าเวลาที่คุณใส่แป้งโป๊วมันจะได้เกาะยึดผนังดีขึ้น
  • ใช้แป้งโป๊วมาปิดตามร่องที่เราได้แซะไว้ แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียบ
  • นำกระดาษทรายมาขัดบริเวณผนังที่ใส่แป้งโป๊ว
  • ทำการทาสีรองพื้น หากผนังเก่าต้องทาสีรองพื้นปูนเก่าซะก่อน
  • ทำการทาสีผนังใหม่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการซ่อมผนังร้าวด้วยตัวเอง

ผนังร้าวแบบไหนที่เราควรจะเรียกช่าง

รอยแตกร้าวแนวเฉียงกลางผนัง

อาจเกิดจากเสาบ้านบางต้นทรุดตัว ทำให้คานที่รับน้ำหนักบนเสาไม่อาจพยุงน้ำหนักได้ดังเดิม สาเหตุมาจากการต่อเติมบ้านที่ผิดวิธีหรือเสาเข็มมีการเคลื่อนไปจากจุดเดิม กรณีนี้ให้รีบปรึกษาช่างที่มีความเชี่ยวชาญก่อนที่ปัญหาจะมีการลุกลามมากขึ้น

รอยแตกร้าวแนวดิ่งกลางผนัง

ปัญหานี้อาจเกิดจากคานด้านบนผนังรับน้ำหนักมากไปจนพื้นแอ่นขึ้นเป็นรูปตัวยู อาจเกิดจากมีสิ่งของบางอย่างที่น้ำหนักมาก เช่น แท็งก์น้ำบนดาดฟ้า หรือสิ่งของอื่นๆมากดทับอยู่ การแก้ไขทำได้โดยการย้ายสิ่งของที่น้ำหนักมากนั้นออกไป แล้วแจ้งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูโครงสร้างและทำการแก้ไขต่อไป

รอยแตกร้าวลึกที่เสา

เกิดจากเสามีการรับน้ำหนักที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่น บ้านสร้างเพื่ออยู่อาศัยแต่มีการเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนบ้านเยอะเกินกว่าที่เสาจะรับน้ำหนักได้ และหากเกิดปัญหารอยแตกร้าวจนเห็นเหล็กเสริมด้านใน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วเพราะบ้านหรืออาคารอาจถล่มลงมาได้

หากเป็นปัญหาผนังแตกร้าวลายงาเราสามารถที่จะซ่อมแซมเองได้ แต่หากเป็นรอยแตกร้าวที่มีความอันตราย เช่น รอยแตกร้าวลึกบริเวณเสา รอยแตกร้าวลักษณะเป็นแนวดิ่งที่กลางผนัง คุณควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อยู่อาศัยในอาคารนั้นๆ