ลูกไม่ยอมพูด เป็นเพราะอะไร จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้าหรือไม่

โดยปกติแล้วเด็กจะเริ่มมีการพูดคุยในช่วงระหว่างอายุ 18 – 25 เดือน โดยประมาณ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเด็กจะค่อย ๆ ทำความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พ่อแม่ หรือคนรอบข้างพูดคุยด้วย โดยที่ในช่วงแรก ๆ เด็กอาจจะมีคำศัพท์ที่สามารถพูดได้ที่จำกัด จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดได้น้อยลง

ลูกเป็นเด็กพูดช้าหรือไม่ ดูได้จากอะไร

มีนักวิจัยท่านหนึ่งที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเนอย่างมาก นักวิจัยท่านนั้นชื่อว่า Elizabeat Pena ที่ได้ศึกษาจนพบว่า เด็กพูดช้าหรือไม่ ให้สังเกตจากจำนวนคำในช่วงต่าง ๆ ของเด็ก หรือก็คือ เด็กที่มีอายุ 18 – 20 เดือน จะต้องพูดไดเประมาณ 10 – 20 คำ โดยประมาณ ซึ่งภายในหนึ่งคำอาจจะสามารถรู้ได้มากกว่า 1 ภาษาก็ได้ และเมื่อลูกน้อยมีอายุได้ราว ๆ 24 เดือน เด็กควรที่จะต้องรู้จักคำต่าง ๆ ที่มากกว่า 50 คำ โดยประมาณ และควรพูดแบบรวมคำ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป และถ้าหากเด็กพูดน้อยกว่าที่บอกไป แสดงว่าเป็นเด็กพูดช้า

เด็กส่วนใหญ่มักจะเริ่มพูดคำแรงออกมาได้เมื่อมีอายุอยู่ที่ประมาณ 8 – 15 เดือน ซึ่งในช่วง 18 เดือน เด็ก ๆ มักจะคำศัพท์อยู่ประมาณ 10 คำ ซึ่งพ่อแม่สามารถกระตุ้นให้เขาสามารถใช้คำเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นโดยการพูดซ้ำ ๆ หรือถามตอบทั่วไป ให้เด็กสามารถโต้ตอบคำที่สามารถใช้งานได้ และพอเด็กมีช่วงอายุอยู่ที่ 17 – 20 เดือน ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงสำคัญ เพราะพัฒนาการเด็กจะเริ่มเติบโตขึ้น จะสามารถเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งพ่อแม่ และคนรอบข้างเริ่มทั้จะควรระวังคำพูดที่เด็กมีโอกาสได้ยิน

ลูกไม่ยอมพูด จะทำอย่างไรดี

หากลูกน้อยเป็นเด็กพูดน้อยเกินไป หรือไม่พูดเลย ถือเป็นปัญหาที่ต้องรีบเข้ารับการแก้ไขโดยด่วน ซึ่งวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำว่า จะทำอย่างไรให้ลูกสามารถพูดได้

1.อย่ากดดันลูก เพราะเมื่อเด็กมีความกดดันมากเกินไป จะยิ่งทำให้สะสมความเครียด ควรต้องปล่อยให้เด็กพูดเองตามธรรมชาติ

2.ตรวจสอบการได้ยิน เพราะสาเหตุอาจจะมาจากความผิดปกติทางระบบการได้ยิน ที่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโดยด่วน

3.สังเกตพฤติกรรมของลูก โดยที่คุณพ่อคุณแม่ อาจจะใช้เวลาในแต่ละวันประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตว่าลูกน้อยมีพฤติกรรมอย่างไร มีความสนใจกับสิ่งไหน ของที่ชอบเล่นหลัก ๆ คืออะไร โดยอาจจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกับลูก เพราะถ้าพูดนสิ่งที่เขามีความสนใจ ก็จะสามารถช่วยให้พูดเยอะขึ้นได้นั่นเอง