วัคซีนปอดอักเสบสำคัญแค่ไหน กับผู้สูงวัย

ปัจจุบันมักพบว่าผู้สูงวัยป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับปอดสูงมากขึ้น อาจเพราะความเสื่อมของร่างกาย การลดลงของภูมิต้านทานที่เป็นไปตามวัย วัคซีนปอดอักเสบจึงมีความ

โรคปอดอักเสบคืออะไร ? 

โรคปอดอักเสบหรือที่เรียกกันว่า ปอดบวม เกิดการอักเสบเนื้อปอด ถุงลม เนื้อเยื่อข้างเคียง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสและเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบคืออะไร ? 

เป็นวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อ นิวโมคอคคัส (Pneumococcal) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ อย่าง ปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ เป็นต้น โดยการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่ช่วยป้องกันการติดเชื้ออย่างเห็นผล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ฯลฯ 

วัคซีนปอดอักเสบจำเป็นต่อผู้สูงอายุแค่ไหน ?  

โรคปอดอักเสบมีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อย ผู้สูงวัยจึงควรเข้ารับวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบมีกี่ชนิด ? 

วัคซีนปอดอักเสบมีด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ 

1.วัคซีนปอดอักเสบ (IPD) ชนิด 13 สายพันธุ์เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต (PCV 13) เป็นวัคซีนปอดอักเสบที่ต้องฉีดเป็นเข็มที่ 1  

2.วัคซีนปอดอักเสบ (IPD) ชนิด 23 สายพันธุ์เป็นวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV 23) เป็นวัคซีนปอดอักเสบที่ต้องฉีดเป็นเข็มที่ 2 โดยเว้นห่างจากเข็มที่ 1 เป็นระยะเวลา 1 ปี  

ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีภาวะคุ้มกันบกพร่อง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
  • ผู้ที่ม้ามทำงานบกพร่องหรือผู้ที่ไม่มีม้าม
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง ฯลฯ
  • ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อจำกัดในการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 

1.ห้ามฉีดวัคซีนชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์และวัคซีนชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์พร้อมกันหรือภายในวันเดียวกัน 

2.ข้อห้ามใช้ของวัคซีน PCV คือ ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนคอตีบ (Diphtheriatoxoid) 

3.ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเพียงพอของการใช้วัคซีนนิวโมค็อกคัสระหว่างตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 

หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจะมีอาการดังต่อไปนี้ ซึ่งจะหายได้เองภายใน 2 – 3 วัน 

1.ปวด บวม แดง ตึงบริเวณที่ฉีด  

2.อ่อนเพลีย มีไข้ ปวดศีรษะ  

3.เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ  

4.หงุดหงิด นอนไม่หลับ 

โรคปอดอักเสบส่งผลให้การทำงานของระบบหายใจแย่ เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงวัย ดังนั้นการฉีดวัคซีป้องกันไว้ก่อนจะช่วยลดความเสียการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี